85 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3946

77 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3868

78 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3870

79 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3881

80 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3882

81 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3886

82 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3888

83 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3905

84 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3935

86 - Figueirense X Corinthians - 27092015 - Foto Eduardo Valente - 3951